15apr

Circulair slopen en bouwen is samenwerken

Circulair slopen en bouwen is samenwerken.

Onze wereld staat voor enorm grote uitdagingen. Prangende thema’s als klimaatsverandering, vervuiling en de uitputting van energiebronnen en grondstoffen dwingen ons nu tot actie. Door niet langer bouwafval te produceren, maar vrijgekomen materialen te hergebruiken, kunnen wij een wezenlijk verschil maken. Met deze werkwijze dragen wij bij aan een betere omgeving van vandaag en behoud voor morgen.

Oké Groep volgt de principes van de kringloopeconomie en heeft dit vastgelegd in de bedrijfsvoering. Zo hebben wij de filosofie dat alle gebruikte materialen op een hoogwaardige manier moeten worden hergebruikt in een nieuwe cyclus, zonder het overhouden van een restproduct.

Circulair slopen is het zodanig slopen, amoveren, demonteren en remonteren, dat de grondstoffen die vrijkomen, weer in andere projecten hoogwaardig worden toegepast. Circulair slopen is zo een essentiële schakel in de Circulaire Economie.

Om de vrijgekomen circulaire materialen een juiste toekomst te bieden, zocht onze sloopafdeling een partner die zorgdraagt voor een duurzame circulaire aanpak. Na diverse gesprekken met Re-use hebben wij besloten om de samenwerking aan te gaan naar een circulaire toekomst.
Het restafval wat uiteindelijk toch overblijft voeren wij af naar onze milieustraat waarna gekeken wordt hoe dit zo efficiënt mogelijk kan
worden afgevoerd.

Circulair bouwen

We zitten momenteel in een onhoudbare situatie. Onze grondstoffen raken op en het klimaat is in groot gevaar. In 2050 moet de gebouwde leefomgeving in Nederland circulair zijn. Hoe lossen we deze enorme problemen en opgaven op in de huidige en toekomstige bouwsector? Circulair bouwen speelt een vitale rol in het oplossen van deze grote maatschappelijke vraagstukken. Maar wat is circulair bouwen nu precies?

Van een lineaire economie

Onze huidige economie is op dit moment lineair ingericht. Dat betekent dat er grondstoffen voor het maken van producten en goederen gewonnen worden waarna deze vervolgens weggegooid worden. Dat is natuurlijk erg zonde. Onze grondstoffen raken hierdoor langzaam op. De aarde is tenslotte geen oneindige bron van grondstoffen.

Naar een circulaire economie

Om de steeds groter wordende schaarste van grondstoffen tegen te gaan dient onze economie zo snel mogelijk circulair te worden. Een circulaire economie is een economisch systeem waarin alle grondstoffen, producten en goederen zoveel mogelijk worden hergebruikt worden. Dit verlaagt de uitstoot van CO2, De term circulair bouwen is afgeleid uit de circulaire economie.

Om dit te kunnen bereiken is een goede samenwerking cruciaal. Door alle betrokken partijen al in een vroeg stadium aan tafel te hebben – zowel de opdrachtgever als het inventarisatiebureau , asbestsaneerders, sloopdeskundigen, leveranciers van duurzame producten, bouwbedrijven en schoonmaakbedrijven – kunnen wij onze waardevolle input ook aan het begin van het proces geven. Dit om vervolgens de cirkel rond te maken.

Oké Groep is hierbij de grote spin in het web. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers in dit proces. Dit doen wij gezamenlijk met onze partners, waaronder Re-use  en alle disciplines binnen de Oké Groep.

Vragen? Bel ons op (020) 600 73 07
of mail ons via het onderstaande contact formulier.

Stel hieronder uw vraag en u krijgt zo snel mogelijk antwoord.

    Mijn vraag gaat over:

    Upload tot 5mb